Kung Fu , Southern Praying Mantis, Bamboo Forest Temple Praying Mantis, Martial Arts, Wushu, Kung Fu Class Hong Kong, Hong Kong Kung Fu, 江西竹林寺螳螂派,竹林寺螳螂, 南螳螂,功夫,中國武術,功夫班,香港功夫,武術課程


教授英國熱刺球隊

托特納姆熱刺球隊對中國傳統文化有著濃厚的興趣,在他們訪港期間,邀請周展程師傅舉行太極班,學習發源地流傳下來的太極拳術,了解其養生文化和健身作用。縱使那天黑雨和雷暴警告,亦阻擋不了他們的熱情,在中環碼頭拉起太極拳的架式,感受着古人傳承下來的精華。

 

按此申廷閱讀 : 熱刺網站報導
按此申廷閱讀 : 南華早報報導

     Copyright © 2024 周展程螳螂功夫 Chow Chin Ching Praying Mantis Kung Fu 版權所有 不得轉載