Kung Fu , Southern Praying Mantis, Bamboo Forest Temple Praying Mantis, Martial Arts, Wushu, Kung Fu Class Hong Kong, Hong Kong Kung Fu, 江西竹林寺螳螂派,竹林寺螳螂, 南螳螂,功夫,中國武術,功夫班,香港功夫,武術課程


私人課程 - 單獨教授

周展程師父,江西竹林寺螳螂派周家螳螂派陳氏太極拳傳人,被列入中國北京名校通鑒,評為中華武術名家。

課堂集中於:

一對一的單獨訓練,專門針對個人情況,針對性的學習功夫或增強、強化身體。


周師父培訓訪港的德國功夫師父

 

聯繫方式

報名電話:28-505-606
電郵: info@kungfuclasshongkong.com

 

班費:以每小時1500港元起

     Copyright © 2017 周展程螳螂功夫 Chow Chin Ching Praying Mantis Kung Fu 版權所有 不得轉載